Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Složení Akademického senátu UTB ve Zlíně

Zástupci Fakulty logistiky a krizového řízení

Komora akademických pracovníků

Jméno:Ing. Miroslav Musil, Ph.D.
Fakulta:Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav:Ústav ochrany obyvatelstva
Pracovní zařazení:odborný asistent
Kancelář:3.13/H1
Telefon:57 603 8065
E-mail:musil@utb.cz

Jméno:Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.
Fakulta:Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav:Ústav ochrany obyvatelstva
Pracovní zařazení:odborný asistent
Kancelář:183.19/H1
Telefon:57 603 8073
E-mail:strohmandl@utb.cz

Jméno:RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.
Fakulta:Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav:Ústav environmentální bezpečnosti
Pracovní zařazení:odborný asistent
Kancelář:1.28/H1
Telefon:57 603 8061
E-mail:trojan@utb.cz

Jméno:doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.
Fakulta:Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav:Ústav environmentální bezpečnosti
Pracovní zařazení:docent
Kancelář:529/U1, 1.31/H1
Telefon:57 603 1046
E-mail:valasek@utb.cz

Studentská komora

Jméno:David Paul
Fakulta:Fakulta logistiky a krizového řízení
Funkce:člen AS UTB
E-mail:d_paul@utb.cz

Jméno:Kateřina Kopřivová
Fakulta:Fakulta logistiky a krizového řízení
Funkce:člen AS UTB, člen Legislativní komise
E-mail:k_koprivova@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít