Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Složení Akademického senátu UTB ve Zlíně

Zástupci Fakulty technologické

Komora akademických pracovníků

Jméno:doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta:Fakulta technologická
Ústav:Centrum polymerních materiálů
Pracovní zařazení:docent
Kancelář:A418/U17
Telefon:57 603 8049
E-mail:kuritka@utb.cz

Jméno:doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.
Fakulta:Fakulta technologická
Ústav:Ústav fyziky a materiálového inženýrství
Pracovní zařazení:docent
Kancelář:431/U15
Telefon:57 603 5110
E-mail:mracek@utb.cz

Jméno:doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Fakulta:Fakulta technologická
Ústav:Ústav výrobního inženýrství
Pracovní zařazení:docent
Kancelář:A314/U17
Telefon:57 603 8027
Členství:od 2013
E-mail:msedlacik@utb.cz

Jméno:doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
Fakulta:Fakulta technologická
Ústav:Ústav výrobního inženýrství
Pracovní zařazení:docent
Kancelář:324/U15
Telefon:57 603 5153
E-mail:stanek@utb.cz

Studentská komora

Jméno:Ing. Petr Fluxa
Fakulta:Fakulta technologická
Funkce:člen AS UTB
E-mail:fluxa@utb.cz

Jméno:Nikolas Ryzí
Fakulta:Fakulta technologická
Funkce:člen AS UTB
E-mail:m_ryzi@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít