UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Zasedání Akademického senátu

Zápisy ze zasedání

Rok 2019


Archív

Zápisy a písemné i zvukové záznamy se ukládají v kanceláři AS UTB, kde jsou uloženy po celé volební období AS UTB. Po skončení volebního období AS UTB budou záznamy uloženy v archivu UTB. Každý člen akademické obce má právo přístupu k zápisům a záznamům v písemné i zvukové podobě v kanceláři AS UTB.

Zavřít

Fakulty a součásti