Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Zasedání Akademického senátu

Zápisy ze zasedání

Rok 2021

Rok 2020
Rok 2019Archív

Zápisy, zvukové a obrazové záznamy, jestliže jsou pořízeny, se ukládají v kanceláři AS UTB, kde jsou uloženy
po celé volební období AS UTB. Každý člen akademické obce UTB má právo přístupu k zápisům a záznamům ve zvukové i obrazové podobě v kanceláři AS UTB po celé volební období AS UTB. Po skončení volebního období AS UTB budou zápisy, zvukové a obrazové záznamy uloženy v archivu UTB. Písemné zápisy jsou veřejné, případné zvukové a obrazové záznamy UTB poskytne pouze orgánu veřejné moci při výkonu jeho pravomocí, a to na jeho žádost.

Fakulty a součásti

Zavřít