UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Složení Akademického senátu UTB ve Zlíně

Zástupci Fakulty multimediálních komunikací

Komora akademických pracovníků

Jméno:Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
Fakulta:Fakulta multimediálních komunikací
Ústav:Ústav marketingových komunikací
Pracovní zařazení:Ředitel ústavu
Kancelář:204/U44
Telefon:57 603 4434
Funkce:předseda AS FMK
Členství:od 2016
E-mail:kocourek@utb.cz

Jméno:Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.
Fakulta:Fakulta multimediálních komunikací
Ústav:Ústav marketingových komunikací
Pracovní zařazení:odborná asistentka
Kancelář:U44/209
Telefon:57 603 4401
Funkce:členka AS FMK
E-mail:soukalova@utb.cz

Jméno:doc. MgA. Libor Nemeškal, Ph.D.
Fakulta:Fakulta multimediálních komunikací
Ústav:Ateliér Audiovize
Pracovní zařazení:docent
Kancelář:302/U41
Telefon:57 603 4302
Funkce:člen AS FMK
Členství:od 9/2018
E-mail:nemeskal@utb.cz

Jméno:PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.
Fakulta:Fakulta multimediálních komunikací
Ústav:Ústav marketingových komunikací
Pracovní zařazení:odborný asistent
Kancelář:207/U44
Telefon:57 603 4405
Členství:2013 – 2016
od 10/2017
E-mail:sula@utb.cz

Studentská komora

Jméno:Bc. Lukáš Koutný
Fakulta:Fakulta multimediálních komunikací
Studijní program:Mediální a komunikační studia
magisterský
Studijní obor:Marketingové komunikace
Forma studia:prezenční
Funkce:předseda studentské komory AS UTB
Členství:od 3/2018
E-mail: l1_koutny@utb.cz

Jméno:Quang Milan Nguyen
Fakulta:Fakulta multimediálních komunikací
E-mail: q1_nguyen@utb.cz
Zavřít

Fakulty a součásti