Složení komisí AS UTB

Bc. Komise Ekonomická Legislativní
Předseda  Ing. Lubomír Beníček, Ph.D. - FT  ak. soch. Ondřej Podzimek - FMK
Členové za    
FT

Ing. Robert Gál, Ph.D.

Ing. Michaela Zacharová

doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

FaME

 doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Ing. Monika Horáková, Ph.D.

JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Adéla Liznová, DiS.

FMK

dr ak. soch. Rostislav Illík

PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.

 
FAI

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. 

Bc.David Chromčák

Ing. Dora Lapková, Ph.D.

Bc. Tomáš Pavelka

Ing. Libor Pekař, Ph.D.

FHS

Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.

Mgr. Petr Vinklárek

Bc. Adéla Janáčková

Bc. Denisa Nikischerová

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

FLKŘ

Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D. 

JUDr. Pavel Mauer

Ing. Jakub Rak, Ph.D.