Složení komisí AS UTB

Bc. Komise Ekonomická Legislativní
Předseda  Ing. Lubomír Beníček, Ph.D. - FT  ak. soch. Ondřej Podzimek - FMK
Členové za    
FT

Ing. Robert Gál, Ph.D.

Ing. Michaela Zacharová

Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

FaME

 doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Ing. Monika Horáková, Ph.D.

JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Adéla Liznová, DiS.

FMK

dr ak. soch. Rostislav Illík

Eliška Valášková
FAI

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. 

David Chromčák

Ing. Dora Lapková

Tomáš Pavelka

Ing. Libor Pekař, Ph.D.

FHS

Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.

Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.

Adéla Janáčková

Denisa Nikischerová

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

FLKŘ

Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D. 

JUDr. Pavel Mauer

Ing. Jakub Rak