Naše struktura

Orgány
Akademický senát Vědecká rada Rektor Správní rada Kvestor Vedení univerzity Kolegium rektora
Prorektoři
Prorektor pro
pedagogickou
činnost
Prorektor pro
tvůrčí
činnosti
Prorektor pro
sociální
záležitosti
Prorektor pro
mezinárodní
vztahy
Prorektor pro
celoživotní
vzdělávání
Rektorát
Úsek řízený rektorem Úsek řízený kvestorem Úsek řízený prorektory
Sekretariát rektora Sekretariát kvestora Referát prorektora pro pedagogickou činnost
Kancléř Ekonomický odbor

Referát prorektora pro tvůrčí činnost

Odbor marketingu a komunikace Odbor investic a majetku Referát prorektora pro sociální záležitosti
Oddělení mezinárodního marketingu Centrum výpočetní techniky Referát prorektora pro mezinárodní vztahy
Oddělení vnitřního auditu Technicko-provozní odbor Referát prorektora pro celoživotní vzdělávání
Oddělení strategického rozvoje Organizační oddělení Job centrum
Personální odbor Academia centrum Akademická poradna
Právní oddělení Projektové oddělení  
Baťa centrum    
Fakulty a součásti
Fakulta technologická
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta logistiky a krizového řízení
Univerzitní institut
Knihovna
Koleje a menza
Výzkumné jednotky a parky
Centrum polymerních systémů
CEBIA - Tech
Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu
Centrum výzkumu FHS
Centrum transferu technologií
Vědeckotechnický park
Vědeckotechnický park ICT
Technologické inovační centrum, s.r.o.
Jiná pracoviště
Univerzitní mateřská škola Qočna a hlídací koutek Koala
Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín