Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rozvoj univerzity

Univerzita se neustále rozvíjí a my chceme, abyste byli u toho. Na této stránce vám postupně představíme všechny projekty, na kterých pracujeme, a které udělají z UTB ještě lepší místo ke studiu.

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme získali přes 550 milionů korun. Tyto peníze nám umožní zrekonstruovat některé prostory, vybudovat a vybavit nové laboratoře, nakoupit nejmodernější přístroje, založit galerii, či otevřít nové studijní programy. Ministerstvo školství v roce 2017 doporučilo k financování všechny projektové žádosti, které UTB  podala. Stali jsme se tak v tomto směru nejúspěšnější univerzitou v ČR.

Některé změny můžete pozorovat již nyní. Na Fakultě managementu a ekonomiky byly otevřeny dvě zbrusu nové posluchárny, i na Fakultě aplikované informatiky se v tomto akademickém roce vyučuje v novém. Celkově takovýchto vylepšených učeben bude více než 50.  Všimnout jste si mohli i moderních prezentačních systémů v učebnách napříč všemi fakultami. Ve výstavbě jsou nové laboratoře Fakulty technologické a mnoho dalších změn bude ještě dále přibývat.

Zajímá Vás na co všechno se můžete těšit? Můžete si přečíst všechny podrobnosti o projektech.

Fakulty a součásti

Zavřít