Mapka

Mapka UTB 28.3.2017.jpg

Mapa dislokací v pdf   - Tento soubor umožňuje kvalitní tisk mapy.

Popis objektů UTB
U1 Fakulta technologická Vavrečkova 275, 760 01 Zlín
U2 Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta humanitních studií - děkanát, Ústav moderních jazyků a literatur (ÚMJL)
Academia centrum
Mostní 5139, 760 01 Zlín
U3 Fakulta technologická Růmy 4046, 760 01 Zlín
U4 Fakulta multimediálních komunikací
Menza
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
U5 Fakulta aplikované informatiky
Fakulta technologická
Fakulta managementu a ekonomiky - Ústav tělesné výchovy
Menza
Jižní Svahy
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
U56 Vědeckotechnický park ICT Jižní Svahy
Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín
U6 Vysokoškolská kolej Antonínova Antonínova 4379, 760 01 Zlín
U7 Vysokoškolská kolej Štefánikova Štefánikova 150, 760 01 Zlín
U10

Fakulta humanitních studií - Ústav pedagogických věd, Ústav školní pedagogiky, Centrum jazykového vzdělávání, Ústav zdravotnických věd

Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín

nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín
U11 Univerzitní institut, Vědeckotechnický park, Centrum polymerních systémů Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín
U12 Vysokoškolská kolej nám. T. G. Masaryka nám. T. G. Masaryka 3050, 760 01 Zlín
U13 Univerzitní centrum - rektorát
Knihovna
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
U14 Fakulta humanitních studií - Ústav zdravotnických věd:
Centrum pro praktickou výuku zdravotnických oborů v areálu Krajské nemocnice T. Bati
Havlíčkovo nábřeží, 762 75 Zlín
U15 Laboratorní centrum Fakulty technologické (LCFT) Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín
U16 Fakulta multimediálních komunikací třída Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín
U17 Centrum polymerních systémů (CPS) třída Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín
9I Obchodní akademie T.Bati nám. T.G.Masaryka 3669, 760 01 Zlín

V případě, že některá ze součástí univerzity bude potřebovat mapku upravit (například vyznačit některou budovu pro potřeby účastníků konference apod.), obracejte se, prosím, na akad. sochaře Rostislava Illíka, e-mail: illik@fmk_utb_cz.