Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Začni
jinak

Zastav se a vzpomeň si, kým jsi byl, než ti svět řekl, kým bys měl být. Studuj úspěšně.

Začni
jinak

Zastav se a vzpomeň si, kým jsi byl, než ti svět řekl, kým bys měl být. Studuj úspěšně.

Začni
jinak

Zastav se a vzpomeň si, kým jsi byl, než ti svět řekl, kým bys měl být. Studuj úspěšně.

Kam se můžete hlásit?

Naši absolventi

Vždy jsem si přála studovat a „někam to dotáhnout“. Díky studiu angličtiny pro manažery na UTB se mi můj sen splnil. Studuj taky úspěšně.

Anna Jakubíková

Anna Jakubíková je absolventkou programu angličtina pro manažerskou praxi. Kariéru původně plánovala v Londýně, kam odjela na Erasmus+ během studia. V Londýně působila jako marketingová strategistka či v právní kanceláři. Se svou rodnou zemí se však nedokázala rozloučit a vrátila se. Pracuje jako marketingová manažerka v reklamní agentuře.

Studium na UTB jsem si vybrala, abych byla blíže lidem, uměla jim porozumět, jednat s nimi a dokázala jim vhodně pomoci. Studuj taky úspěšně.

Denisa Malinová

Denisa Malinová začala již během studia pracovat v neziskové organizaci jako sociální pracovnice. Zde také absolvovala praxi. Díky svým komunikačním schopnostem úspěšně prezentovala sociální služby na veřejných akcích a v institucích. Své vzdělání nadále rozvíjí dalším studiem.

Věděl jsem, že řídicí systémy jsou budoucnost, proto jsem si vybral studium na Fakultě aplikované informatiky. Studuj taky úspěšně.

Drahomír Janeček

Drahomír Janeček pracuje jako vedoucí technického oddělení ve společnosti Tehos, kde má na starosti správu, údržbu a rozvoj řídicích systémů vytápění celého města Otrokovice. Celý proces je víceméně řízen online. Na Fakultě aplikované informatiky získal cenné zkušenosti, díky kterým dnes může s řídicími systémy pracovat, a především dělat práci, která dává smysl.

Studium na UTB mi kromě dovedností dalo i velkou dávku motivace, a díky tomu mohu teď pracovat na tom, co mě baví. Studuj taky úspěšně.

Eva Bedáňová

Eva Bedáňová studovala na Fakultě aplikované informatiky softwarové inženýrství a nyní pokračuje v navazujícím studiu stejného programu. Současně pracuje v japonské společnosti Kayaku Safety Systems Europe a.s. kde má na starosti správu databázového systému, řízení IT projektů a vývoj aplikací. Své zkušenosti využila také ke koordinaci krizového call centra pro trasování Covid-19. Díky zkušenostem získaným prací v zahraničí také vede externí projekt se zahraničním přesahem.

Studovala jsem na UTB, protože kvalitní design je o partnerství talentu a technických možností. Studuj taky úspěšně.

Eva Klabalová

Eva Klabalová krom navrhování designu obuvi pro zahraniční firmy vede vlastní značku udržitelné obuvi Kave, která se vyrábí v továrně ve Zlíně a prodává se do celého světa. Studovat začala na Fakultě multimediálních komunikací, obor design obuvi. Navazující studia dokončila v Holandsku. Delší dobu pracovala v zahraničí, například v Izraeli. Její modely a především její pohled na udržitelnou módu zaujaly několik prestižních magazínů, jako například redakci časopisu Vogue, který o ní otiskl článek.

Ze všech možností jsem si vybral studium umělé inteligence na UTB. To mi pomohlo se prosadit na poli aplikované informatiky. Studuj taky úspěšně.

Jan Pálka

Jan Pálka má za sebou více než 15 let úspěšné kariéry v oblasti software vývoje ve velmi dynamické oblasti FinTech. Základ pro tuto dráhu čerpal na Fakultě aplikované informatiky UTB, kde získal i doktorát. Nyní vede obchod společnosti Business Logic a realizuje nejen velké korporátní technologické implementace, ale věnuje se i start-up scéně v oblasti FinTech a InsurTech.

Práce pro ty, kteří to potřebují, vyžaduje nejen odhodlání, ale i zkušenosti v oboru. Skvělou průpravu v sociální pedagogice mi dala UTB. Studuj taky úspěšně.

Jana Kaleta

Jana Kaleta je absolventkou oboru Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií UTB. Svůj život zasvětila pomoci těm, kteří to potřebují. V současné době se profesionálně věnuje práci s lidmi s autismem ve zlínské organizaci Za sklem o.s. Cenné zkušenosti čerpala i v zahraničí, například v Itálii nebo Turecku.

Výzkum polymerů na UTB patří ke světové špičce. A já chci vždy spolupracovat s těmi nejlepšími. Studuj taky úspěšně.

Jiří Klofáč

Jiří Klofáč na UTB studoval Inženýrství polymerů a Ph.D. v oboru Technologie makromolekulárních látek. V současné době pracuje pro předního světového hráče v oblasti 3D tisku, ve firmě Fillamentum v Hulíně. Tato česká firma se velice rychle prosadila na poli výroby tiskového materiálu do 3D tiskáren, tzv. strun, a teď s nimi dobývá svět. Právě výzkumní pracovníci jeho typu budují světové renomé této společnosti z malého města.

Studium marketingových komunikací na UTB mi otevřelo dveře do světa reklamy, protože skvěle propojuje teorii s praxí. Studuj taky úspěšně.

Kateřina Huňová

Kateřina Huňová odstartovala svou kariéru již dva týdny po státnicích ziskem mezinárodního ocenění Young Lions pro mladé reklamní kreativce. Následovaly ceny Euro EFFIE, Grand Prix ADC Awards, TOP 3 reklama desetiletí a další. Aktuálně Katka působí jako Executive Creative Director v pražské pobočce reklamní agentury Zaraguza. Mimo reklamy se věnuje také psaní beletrie: zanedlouho bude vydána její první kniha v žánru sci-fi.

Studium na UTB mi pomohlo najít svůj směr a dalo mi možnost rozvíjet se v oboru, který mě baví. Díky tomu jsem měla odvahu a schopnosti otevřít vlastní cukrářskou výrobnu a nyní i bistro. Studuj taky úspěšně.

Kateřina Kolbová

Kateřina Kolbová vystudovala obor účetnictví a daně na Fakultě managementu a ekonomiky. Po ukončení studia měla aspirace stát se daňovou poradkyní, ale plány jí zkřížila kuchařská soutěž MasterChef Česko. Po ní bylo jasno, že se bude věnovat gastronomii a otevřela si cukrářskou výrobnu ve Zlíně. S tou přečkala i výzvy, které přineslo období covidu. Počátkem roku 2021 se s partnerem rozhodli otevřít bistro a rozšířit tak svůj talent a zkušenosti. Koncept otevřené kuchyně POG se stal jejich životem a plánují další rozšíření své činnosti.

Během studia na gymnáziu jsem si přivydělávala prací v hotelu a oblíbila si práci s potravinami. To byl důvod, proč jsem se rozhodla potravinám dále věnovat na Fakultě technologické. Studuj taky úspěšně.

Kateřina Slintáková

Kateřina Slintáková začínala v závodě OTMA Mařatice, odkud pokračovala na ředitelství bývalého Hamé, nyní Orkla Foods Česko a Slovensko. Jejím úkolem je podporovat manažery kvality výrobních závodů v plnění standardů kvality, provádění interních a dodavatelských auditů. Zároveň pod ní spadá centrální mikrobiologická laboratoř. Od roku 2022 je členkou norského Orkla Junior Executive Boardu.

Studium na FaME jsem si vybral díky dobrému jménu školy. S odstupem času mohu říci, že kvalita školy je přímo úměrná úspěšnosti jejich absolventů. Studuj taky úspěšně.

Lukáš Pytloun

Lukáš Pytloun vystudoval podnikovou ekonomii na Fakultě managementu a ekonomiky. Je generálním ředitelem společnosti Pytloun Hotels, majitel a provozovatel sítě hotelů a restaurací Pytloun, člen Ekonomické rady Libereckého kraje. V cestovním ruchu podniká nepřetržitě od roku 2003. V roce 2009 získal v anketě Hospodářských novin ocenění Živnostník roku a stal se tak historicky jejím nejmladším vítězem.

Vybral jsem si studium managementu na UTB, díky tomu mám dnes možnosti řídit strategické projekty po celém světě. Studuj taky úspěšně.

Lukáš Výlupek

Lukáš Výlupek působí ve vedení jedné z nejstarších a nejprestižnějších poradenských společností na světě Arthur D. Little. Již během svého studia na Fakultě managementu a ekonomiky UTB začal pracovat jako strategický poradce pro přední poradenské společnosti jako jsou KPMG Consulting nebo The Boston Consulting Group. V rámci jeho téměř dvacetileté kariéry se podílel na mnoha strategických projektech pro vrcholový management největších globálních firem nejen v rámci Evropy, ale také v jihovýchodní Asii nebo na Blízkém východě, kde působil v průběhu posledních šesti let. Od začátku roku 2019 se vrátil zpět do České republiky a nyní působí na pozici partnera pražské kanceláře společnosti Arthur D. Little, kde má na starosti rozvoj aktivit v rámci střední a východní Evropy.

Studovala jsem na UTB Digitální design, jelikož to byl jediný obor v republice, který nabízel takovou kombinací oblastí a předmětů. Studuj taky úspěšně.

Martina Kubalová

Martina Kubalová se komerčním projektům věnovala již během studia Digitálního designu na Fakultě multimediálních komunikací. Na studiu si nejvíce cenila, jak se obor dynamicky proměňoval a posouval společně s dobou. Již měsíc po státnicích nastoupila jako motion designer do společnosti Papirfly. Tato mezinárodní společnost má pobočku přímo ve Zlíně, cože je výhoda, protože jak Martina sama říká: „ Pouze šest let života ve Zlíně nestačí.“

Prožil jsem krásnou životní etapu jako jeden z prvních studentů na nově vzniklé fakultě Logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti. Studuj taky úspěšně.

Michal Sklenář

Michal Sklenář pracuje jako ředitel Odboru kontrolních činností na Ministerstvu pro místní rozvoj. Věnuje se také lektorské činnosti, v jejímž rámci přednáší pro veřejnost a státní zaměstnance. V minulosti pracoval také jako senior koordinátor evropských fondů v privátní sféře či jako vedoucí oddělení kontroly státních dotací na Úřadu vlády ČR.

Studium technologie potravin a kosmetických přípravků mi dalo mnohem víc, než jen znalosti z jednoho oboru. Studuj taky úspěšně.

Nikola Kubišová

Nikola Kubišová úspěšně dokončila doktorské studium na Fakultě technologické v oboru Technologie  makromolekulárních látek, kde se zaměřovala na výzkum polymerních materiálů z hlediska biologického a mikrobiologického. Tyto zkušeností a praktické dovednosti jí pomohly získat pozici auditorky zdravotnických prostředků.

Studium logistiky a krizového řízení na UTB mi pomohlo rozjet náš rodinný byznys. Studuj taky úspěšně.

Petra Kadlčková

Petra Kadlčková je absolventkou Fakulty logistiky a krizového řízení UTB. Již na škole začala podnikat a nyní vede provoz úspěšné rodinné čerpací stanice. Právě studium na UTB a především práce se systémem HACCP, BOZP či se systémy CCTV nastartovalo její úspěšné podnikání v oboru.

Na co jsme pyšní

Naše fakulty jsou dlouhodobě oceňovány prestižními zahraničními hodnotiteli. Například jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší česká vysoká škola pro studium ekonomie a managementu.

Fakulta multimediálních komunikací zaujímá přední místo mezi uměleckými vysokými školami Ameriky a Evropy. Tímto designérským Oscarem se navíc může pochlubit i několik absolventů fakulty.

CPS patří k předním světovým pracovištím zabývajícím se výzkumem polymerních systémů a kompozitů, v němž pracují výzkumníci z celého světa. Mezi jeho úspěchy patří např. evropský patent na přístroj určený k rychlé sterilizaci prostředí nebo vytvrzování polymerů. CPS je držitelem prestižního ocenění HR Award, které potvrzuje kvalitu řízení výzkumných organizací.

Prof. Karel Kolomazník, vědec a pedagog působící na Fakultě aplikované informatiky, je dosud jako jediný Čech laureátem Rolex Award for Enterprise, označované jako „malá Nobelova cena“. Za svůj výzkum v oblasti zpracování odpadů z koželužského, potravinářského a textilního průmyslu získal řadu světových i domácích ocenění.

Už máte jasno?

Skvělé, pojďme na to.

E-přihláška

Nenechte si ujít UTB!

U nás se rozhodně nudit nebudete.

Pro člověka, který chce a má vědomosti, není nic nemožné. Tomáš Baťa

Fakulty a součásti

Zavřít